ockham-logo
Ockham

Epidemia podkręca tempo automatyzacji i cyfryzacji

Według raportu firmy EY (dawniej Ernst & Young), pandemia Covid-19 zwiększy tempo cyfryzacji i automatyzacji, przyczyniając się do wprowadzania zmian, które miały nadejść dopiero za kilka lat. Wyniki Global Capital Confidence Barometer ukazują, że co trzecia firma już teraz zdecydowana jest na zdynamizowanie procesu cyfrowej transformacji. Dla 36% menadżerów z 45 krajów priorytetem będzie intensywna automatyzacja.

Trzech na czterech (73%) szefów firm jest przekonanych, że globalne rozprzestrzenienie się koronawirusa poważnie wpłynie na światową gospodarkę. Jak wynika z Global Capital Confidence Barometer, w tej chwili przedsiębiorstwa spotykają się głównie z dwoma problemami. Pierwszym jest zachowanie stabilności w łańcuchu dostaw, drugim – wyraźny spadek konsumpcji. Zdaniem autorów badania, szybsza digitalizacja to najlepsza tarcza antykryzysowa. Pierwsze zaburzenia w logistyce pojawiły się jeszcze w styczniu i były skorelowane z sytuacją w Chinach. To głównie oddziaływało na przemysł. Jednak, gdy koronawirus pojawił się w innych miejscach globu, jego wpływ rozszerzył się na kolejne gałęzie gospodarki. Znalazło to odzwierciedlenie w zyskach, które już teraz, w co drugiej firmie są na poziomie tych z roku 2018. Są i takie przedsiębiorstwa, które notują znacznie niższe dochody niż miały 24 miesiące temu. Dlatego niemal wszystkie przedsiębiorstwa (95%) przygotowują się do tego, że lada moment będą zmuszone obniżać swoją marżę.

Z badania EY płyną wnioski, że ponad jedna trzecia (36%) firm przyspiesza inwestycje w automatyzację, a podobny odsetek (31%) planuje zrobić to samo z cyfrową transformacją.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej to zapoznaj się z raportem „Global Capital Confidence Barometer” przygotowanym przez EY.

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2020_GCCB/$FILE/Final%20report%20-%20CCB22.pdf

Ockham

Covid19 nie zatrzyma transformacji cyfrowej

Firmy nie wstrzymują procesów cyfrowej transformacji pomimo spowolnienia w gospodarce. Przedsiębiorstwa wierzą, iż dalsza digitalizacja może być prowadzona nawet pomimo braku pełnej fizycznej obecności pracowników w firmach. Wskazano też kluczowe obszary inwestycji w procesy cyfrowe.

Wydatki będą kontynuowane w stałym tempie pomimo wyzwań związanych z pandemią – prognozuje IDC. W 2020 r. wzrosną o 10,4 proc., do 1,3 bln dol. Sporo, ale też dużo mniej niż w 2019 r. (+17,9 proc.). Ponadto w porównaniu z prognozą IDC sprzed pandemii dynamika w br. będzie niższa o 2 pkt proc.

Tym niemniej inwestycje w technologie cyfrowej transformacji (DX) rosną, ponieważ wiele realizowanych lub planowanych dużych projektów ma zasadnicze znaczenie dla strategicznych inicjatyw biznesowych. Jeśli chodzi o zastosowania, to najwięcej wydatków zostanie przeznaczonych na autonomiczne operacje (51 mld dol.) oraz robotyzację produkcji (47 mld dol.). Zatem inwestować będzie głównie sektor wytwórczy. Z kolei największego wzrostu nakładów w 2020 r. można spodziewać się w edukacji (na wirtualizację laboratoriów i cyfrową wizualizację), w ubezpieczeniach (na automatyzację przetwarzania roszczeń) oraz w usługach profesjonalnych (na ulepszone zarządzanie projektami).

Spośród 278 przypadków zastosowań cyfrowej transformacji tylko 9 odnotuje spadek wydatków w 2020 r. – przewiduje IDC.

Ockham

Najlepsze praktyki transformacji cyfrowej

Obecnie dostępne technologie cyfrowe sprawiają, że stare modele biznesowe zastępowane są nowymi. Aby przetrwać na rynku firmy muszą modernizować swoją bazę rozwiązań IT. Nie oznacza to jednak, że powinny implementować wszelkie nowe rozwiązania, jakie pojawią się na rynku. Przeciwnie, powinny być selektywne, a myślenie o transformacji cyfrowej powinny zaczynać od analizy rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Powinny się zastanowić, jakie konkretne problemy zostaną rozwiązane przez wprowadzenie automatyzacji, robotyzacji, internetu rzeczy, czy systemów analitycznych. Konieczna jest też refleksja na temat tego, kto miałby realizować konkretne wdrożenia: sama firma czy partner zewnętrzny oraz kto będzie korzystał z poszczególnych rozwiązań.

Zapoznaj się ze zbiorem najlepszych praktyk wdrożeń transformacji cyfrowej na podstawie doświadczeń z innych gospodarek:

https://red.ht/3dmyXJv

https://bit.ly/35wlUSK